Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti trešdien, 20.decembrī, iepazinās ar pētījumu “Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte”, kuru veicis Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC).

Pētījums publicēts grāmatā, un ar tā metodoloģiju un secinājumiem deputātus iepazīstināja grāmatas redaktori - APPC izpilddirektors Andis Kudors un pētnieks Māris Cepurītis. Viņi atzīmēja, ka mūsdienās pašvaldības, sadarbojoties ar kaimiņvalstu un citu valstu un reģionu pašpārvaldēm, ir kļuvušas par ārējo attiecību veidotājiem. Tomēr nozīmīgi ir izvērtēt ne tikai ieguvumus no sadarbības, bet arī iespējamos riskus.

Pētījumā sniegts arī teorētisks skatījums uz pašvaldību iesaisti ārējo attiecību veidošanā. Grāmatas redaktori uzsvēra, ka Eiropā reģioniem ir plašas iespējas iesaistīties ārējo attiecību veidošanā. To atbalsta virkne Eiropas Savienības un Eiropas padomes institūciju, kas piešķir pašvaldībām iesaisti institucionālā līmenī, kā arī vairāki finansiāla atbalsta pasākumi, bez kuriem daudzas Latvijas pašvaldības nemaz nevarētu iesaistīties šajos procesos.

Runājot par Krievijas faktoru, pētnieki atzīmēja – bieži Latvijas pašvaldības uzskata, ka, veidojot attiecības ar Krieviju, tiek īstenota tikai saimnieciskā sadarbība bez politikas iesaistes. Savukārt, Krievijas ārpolitikas institucionālais ietvars atšķiras no Latvijas ietvara, nosakot reģioniem precīzus uzdevumus tautiešu politikas īstenošanā. Pētnieki secinājuši, ka Latvijas iedzīvotāji ir piedalījušies daudzos Krievijas pašvaldību un organizāciju rīkotos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan Krievijā un citās valstīs. Daļa šo aktivitāšu nelabvēlīgi ietekmē sabiedrības saliedētības procesus Latvijā, deputātiem sacīja pētījuma autori.

Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne un Pilsonības komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons pēc sēdes norādīja, ka pētījumam ir ļoti plaša auditorija un tajā apkopotā informācija būs noderīga gan valsts pārvaldes iestādēs, gan akadēmiskajā vidē strādājošajiem.

Pētījumā “Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte” analizētas Latvijas pašvaldību ārējās attiecības un to sasaiste ar Latvijas ārpolitiku laika periodā no 2009. līdz 2017.gadam, kā arī Krievijas īstenotā politika attiecībās ar Latvijas pašvaldībām.

APPC ir nevalstiska organizācija, kas pētniecisko darbību uzsāka 2006.gadā. Organizācijas galvenais mērķis ir dot ieguldījumu Latvijas ārpolitikas attīstībā, stiprinot Latvijas ekspertīzi par Krievijas attīstību un tās dažādajām ārpolitikas izpausmēm kaimiņvalstīs.

 

Saeimas Preses dienests

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija