Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 13.decembrī, sprieda par Latvijas mazākumtautību kultūras biedrību darbību un dalību Latvijas simtgades pasākumos.

Par to, kā šobrīd darbojas valsts politika nacionālo kultūras biedrību jomā un kāda ir mazākumtautību iesaiste Latvijas simtgades pasākumos, deputātus informēja kultūras ministre Dace Melbārde.

Ministre atzīmēja, ka ik gadu tiek īstenots mazākumtautību forums un 2016.gadā pirmo reizi noticis mazākumtautību kultūras festivāls, kuru plānots organizēt katru otro gadu, popularizējot mazākumtautību kultūras daudzveidību Latvijā un uzsverot tās saglabāšanas nozīmīgumu. Lai stiprinātu mazākumtautību jauniešu izpratni par Eiropas kultūrtelpu, kopš 2014.gada sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā tiek īstenots projekts “Eiropas pēdas”. Tāpat ir izveidota atsevišķa programma mediju stiprināšanai, kas vērsta uz integrācijas jautājumu atspoguļošanu.

Gatavojoties Latvijas simtgadei un Dziesmu un deju svētkiem, šobrīd mazākumtautību tautas mākslas kolektīvi piedalās deju un koru skatēs. Tāpat Kultūras ministrijai ir atsevišķa nevalstisko organizāciju atbalsta programma reģionos, un, kā atzīmēja D.Melbārde, 2016.gadā no atbalstītajiem 77 projektiem 24 bija tieši mazākumtautību biedrību iesniegtie.

Komisijas deputāti iepazinās ar Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas paveikto 2017.gadā un plānoto 2018.gadā. Kultūras ministre atzīmēja, ka šī asociācija šobrīd ir viena no lielākajām mazākumtautību biedrību asociācijām Latvijā un īsteno daudzus mazākumtautību projektus un pasākumus, kuri ir brīvi pieejami apmeklētājiem. Komisijas deputāti jau iepriekš vairākkārt apmeklējuši asociācijas īpašumā nodoto namu, lai uzzinātu par asociācijas mērķiem un nepieciešamībām.

I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans informēja komisiju par materiāltehnisko bāzi, ēkas atjaunošanas un labiekārtošanas darbiem un asociācijas turpmākajām iecerēm. Šogad asociācijai piederošajai ēkai veikta žoga nomaiņa, un tam bija piešķirti 15 000 eiro, savukārt 2018.gadā tiks veikta fasādes atjaunošana. Fasādes remontdarbiem piešķirti 180 000 eiro. Projekts tiek saskaņots ar Rīgas pilsētas būvvaldi, un Kultūras ministrija veiks uzraudzību par piešķirto līdzekļu izmantošanu.

“Asociācija ir veiksmīgi darbojusies ar piešķirto budžetu, un ieceres ir atbilstošas gan no budžeta viedokļa, gan viņu izvirzītajiem mērķiem,” pēc sēdes atzīmēja komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons.

I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija ir dibināta 1988.gadā. Tā apvieno 25 Latvijā dzīvojošu dažādu tautību kultūras biedrības un savienības.

Saeimas Preses dienests

Foto: Jānis Cauņa, Saeimas Administrācija