Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

15.novembrī komisijas deputāti apmeklēs biedrību "Patvērums "Drošā māja"", lai iepazītos ar tās paveikto, nodrošinot atbalstu imigrantiem un patvēruma meklētājiem

Ātri jau būs gads, kopš biedrība “Patvērums “Drošā māja”” uzsāka projekta "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanu un sēdes gaitā plānots pārrunāt gūto pieredzi ar atbalsta sniegšanu šai personu grupai.

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" arī kopš 2016.gada 18.maija nodrošina Informācijas centra imigrantiem, kurš izveidots par ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu, darbību un strādā kā vienas pieturas aģentūra. Tā ietvaros biedrības speciālisti sniedz informāciju un regulāras konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par aktuāliem integrācijas jautājumiem (izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi u.c.) konsultācijas, kā arī tulka pakalpojumus un citus atbalsta pasākumus.

Komisijas sēde 15.novembrī sāksies plkst. 12.00 un notiks biedrības "Patvērums "Drošā māja"" telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 75.