Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija pēc iepriekšējā nedēļā PMIC “Mucenieki” redzētā 18.oktobra sēdē, piedaloties Iekšlietu ministrijas, PMLP un Ropažu novada pašvaldības pārstāvjiem turpināja diskusiju par atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Muceniekos, kuru varētu apmeklēt arī Latvijā patvērumu pieprasījušo personu bērni.

Šobrīd pirmsskolas izglītības programma patvēruma meklētāju bērniem tiek nodrošināta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” 7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana Patvēruma meklētāju centrā” ietvaros. Projekts tiek finansēts ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014 – 2020) ietvaros un tas beidzas 2017. gada 31.decembrī.

Ņemot vērā PMIC “Mucenieki” valstisko nozīmīgumu patvēruma politikas realizācijā un tai pat laikā apzinoties, ka tas ir arī zināms slogs vietējai pašvaldībai, kā arī to, ka patvēruma politikas nodrošināšanā iesaistītas vairākas ministrijas, komisija uzskatīja, ka šim jautājumam nepieciešams komplekss risinājums.

Komisija aicināja Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Kultūras ministrijas sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību līdz šī gada 6.novembrim sagatavot priekšlikumus (tai skaitā arī finanšu aprēķinus, ņemot vērā valsts līdzfinansējumu un iespējamo ES fondu naudas piesaisti) par iespēju izveidot pirmsskolas izglītības iestādi Ropažu novada Muceniekos, kurā būtu paredzēts arī noteikts vietu skaits patvēruma meklētāju bērniem.

 

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Vēl sēdē biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāvji iepazīstināja ar biedrības veiktajiem pasākumiem trešo valstu pilsoņu integrācijai, kā arī sociālo darbinieku un sociālo mentoru sniegto atbalstu patvēruma meklētājiem. Biedrības speciālisti piedāvā palīdzību dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm un jurista / psihologa konsultācijām. Biedrība arī sniegusi atbalstu tām trīs ģimenēm, kas ir iesaistītas Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā pilotprojektā un dzīvo ārpus PMC “Mucenieki”.  Pilotprojekts paredz palīdzēt patvēruma meklētāju ģimenēm atrast mājokli un daļēji segt īres izdevumus, iekārtot bērnus bērnudārzos un skolās, kā arī īstenot latviešu valodas apguvi un veicināt darbā iekārtošanos.