Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

4.oktobra sēdē komisija diskutēs par finansējuma pieejamību nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un ar to saistīto problemātiku, kā arī NVO fonda atbalstu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā.

Aktīva pilsoniskā sabiedrība un iedzīvotāju iesaistīšanās nevalstisko organizāciju darbībā sekmē kopējo valsts attīstību, veicina nācijas saliedēšanos gan uz nacionālu, gan demokrātisku vērtību pamata. Valsts uzdevums ir mazināt šķēršļus Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei, veicināt iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā.

Lai veicinātu šos procesus ir izveidota valsts atbalsta programma “NVO fonds”, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Šīs programmas ietvaros tiek atbalstīti nevalstisko organizāciju projekti trīs darbības virzienos:

NVO darbības stiprināšana; atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un NVO interešu aizstāvības stiprināšana. Kopējais NVO fonda finansējums 2017.gadā ir 380 000 EUR.

Sēdē piedalīties aicināti nevalstisko organizāciju, Valsts kancelejas, Finanšu un Kultūras ministriju, Pārresoru koordinācijas centra un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

Sēde trešdien, 4.oktobrī sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118. telpā.