Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Paneļdiskusija par diasporu. No kreisās: Taira Zoldnere, Jānis Kukainis, Kristaps Grasis, Atis Sjanītis, Ilmārs Latkovskis.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis piedalījās Amerikas latviešu apvienības (ALA) 66. kongresā, kurš norisinājās Čikāgā no 4. līdz 7. maijam, sveicot klātesošos ar uzrunu un piedaloties diskusijās.

4. maijā, kongresa priekšvakarā ALA rīkoja Baltā galdauta svētkus Čikāgas Sv. Pētera draudzes namā. Galveno uzrunu teica LR vēstnieks ASV Andris Teikmanis. Tas parādīja ALA cieņpilno attieksmi pret Latvijas valsti un tās pārstāvjiem. Šī attieksme atkārtoti tika demonstrēta arī pārējās kongresa dienās.

5. maijā pēc kongresa svinīgas atklāšanas priekšsēža Pētera Blumberga pārskata ziņojums sniedza detalizētu ieskatu ALA aktuālajā darbībā. Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga teica uzrunu “Ceļā uz Latvijas otro simtgadi”.

Kā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Illmārs Latkovskis ņēma aktīvu līdzdalību divos pasākumos:

1) Paneļdiskusijā “Diasporas loma Latvijas valsts nacionālās attīstības ietvarā”. Diskusijā tika aktualizēts jautājums par koordinētu un pārredzamu diasporas politiku no Latvijas valsts puses. ALAs stabilais finansiālais stāvoklis un palīdzība Latvijai nenozīmē, ka ALA būtu izslēdzama no diasporai atvēlētā finansējuma saņemšanas. No diskusijas vadītājas T. Zoldneres puses tika aktualizēts jautājums par Diasporas likumu. Pārējie paneļdiskusijas dalībnieki bija – Atis Sjanītis (ĀM), Jānis Kukainis (PBLA), Kristaps Grasis (ELA).

2) Teicu uzrunu “Saliedēta nācija – Latvijas valsts drošības un izaugsmes pamats” kongresa svinīgā banketa laikā. Sarunas pēc uzrunas apliecināja kongresa dalībnieku izpratni par saliedētas nācijas (gan Latvijā, gan ārpus diasporā) nozīmi Latvijas valsts pastāvēšanai un izaugsmei. No kongresa delegātu puses vairākkārtīgi pozitīvi tika atzīmēta Latvijas pilsonības piešķiršana Mihailam Barišņikovam. Diasporas pārstāvji norādīja uz Barišņikova nopelniem Latvijas labā.

6. maijā notika paneļdiskusija “Politiskās maiņas Vašingtonā: kā mums uz tām reaģēt.” Diskusijas fokusā bija situācija ASV un attiecības ar Latviju pēc prezidenta Trampa stāšanās amatā ASV. Diskusijas dalībnieki (vēstnieks A. Teikmanis un ALA pārstāvji P. Blumbergs, V. Pavlovskis, A. Bataraga, Ē. Lazdiņš radīja pārliecību, ka administrācijas maiņa ASV neradīs politiskās un saimnieciskās situācijas pasliktināšanos, kas varētu specifiski attiekties uz Latviju. ALA kopā ar baltiešu organizācijām ASV veic aktīvu darbību, lai lobētu Latvijas un baltiešu intereses ASV kongresā.

Darba komisiju ziņojumi apliecināja ALA labi organizēto darbu atsevišķās jomās:

- Izglītības nozare;

- Informācijas nozare;

- Sadarbības ar Latviju nozare;

- Sporta nozare, kas jāizceļ jo īpaši kā papildu iespēja piesaistīt jauniešus.

Sekoja paneļdiskusija “Kā varam palīdzēt Latvijas ekonomiskajai izaugsmei: Ekonomikas forums Čikāgā un latviešu uzņēmēju “tīklošanās”. Dalībnieki: R. Blumbergs (LR Goda konsuls Čikāgā), L. Kārkliņa (ASV tirdzniecības kamera Latvijā), T. Zvidriņš (LIAA pārstāvis ASV), P. Freimanis (LV tirdzniecības kamera Čikāgā). Galvenokārt tika apskatīts jautājums par iespējām Latvijas uzņēmējiem ieiet ASV tirgū.

7. maijā tika pieņemtas ALA kongresa rezolūcijas un ieteikumi. Daži no tiem attiecināmi arī uz Latvijas Republikas Saeimas un valdības darbību.

Kopumā kongresa gaita stiprināja pārliecību, ka ALA patlaban ir vadošā atsevišķu valstu latviešu diasporas organizācija, kas Latvijas valsts institūcijām ir priekšzīmīgs partneris Latvijas valsts institūcijām diasporas politikas veidošanā un īstenošanā.

Ilmārs Latkovskis un ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs