Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 22. marta sēdē Kultūras ministrijas pārstāve Solvita Vēvere iepazīstināja deputātus ar vēl vienu sabiedrības integrācijas modeli, kurš izstrādāts pēc Ministru prezidenta Māra Kučinska rezolūcijas.

Salīdzinājumā ar iepriekš izstrādāto modeli, kuru konceptuāli atbalstīja arī Pilsonības komisija, alternatīvais modelis paredz Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi (NIPSIPP) kā uzraugošo institūciju. Taču kā atzīst Solvita Vēvere, šis modelis nerisina sabiedrības integrācijas finansējuma sadrumstalotības un koordinēšanas problēmas. Kā norāda komisijas deputāti, padome nevar būt kā uzraugošā institūcija, jo tās funkcijas ir konsultatīvas un struktūras ietvaros nevar dot konkrētus uzdevumus atbildīgajām ministrijām. Ministrijas pārstāve norāda, ka nav pārliecība, ka šis ir modelis ir labāks kā iepriekš izstrādātais un arī deputāti aicināja pieturēties pie modeļa, kurš paredz jaunas struktūrvienības izveidi, kam jābūt Ministru prezidenta pakļautībā. Galvenais priekšnoteikums šādas struktūrvienības izveidē ir iekšējo resursu pārdale, lai nebūtu jāmeklē papildus finansējums.

Komisijas deputāti neatbalsta jaunizveidoto modeli, aicinot pilnveidot jau iepriekš izstrādāto modeli. Vienlaikus deputāti vienojās uz sēdi aicināt Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai diskutētu par paredzētajām pārmaiņām sabiedrības integrācijas jomā.