Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti 8. februāra sēdē vienojās lūgt Valsts ieņēmuma dienestam skaidrojumu, kā tiek piemērots nodoklis ārvalstu pensijām. Šo jautājumu iepriekšējā komisijas sēdē aktualizēja Eiropas Latviešu apvienība, uzsverot, ka tuvāko gadu laikā palielināsies to cilvēku skaits, kuri diasporas zemēs saņems pensiju un liela daļa vēlētos atgriezties Latvijā. Turpretī dubulta nodokļa piemērošana varētu būt nopietns šķērslis tam. Tāpat par nodokļu piemērošanu ārvalstu pārskaitījumiem uz Latviju jālūdz Finanšu ministrijas skaidrojums, lai noteiktu fiskālo ietekmi uz budžetu un lemtu par tālāku rīcību.

Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis aicināja deputātus iesniegt priekšlikumus diasporas politikas virsuzdevuma definēšanā. Kā norāda Kultūras ministrijas pārstāve Solvita Vēvere, deputātu izstrādāts dokuments palīdz tālāk izstrādāt jau konkrētus uzdevumus un darbības, kas veicamas diasporas jomā. No komisijas puses tas būtu kā pamats, ko ielikt diasporas pamatnostādņu sagatavošanā. Pie šī jautājuma komisija atgriezīsies 1. martā.