Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Šodien, 25.janvāra sēdē, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti uzklausīja Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītāju, demogrāfu Ilmāru Mežu par migrācijas globālajām tendencēm un to ietekmi uz Latviju. Diskusijas mērķis - saprast un meklēt atbildes uz jautājumiem, kādas šobrīd ir globālās migrācijas un demogrāfijas tendences, kā tās skars Latviju tuvākā vai tālākā nākotnē un kādi izaicinājumi mūs sagaida.

Skaidrojot migrācijas tendences, I.Mežs atzīmēja, ka imigrācijas plūsmas uz attīstītākajām valstīm nākotnē tikai pieaugs. Galvenie iemesli tam ir iedzīvotāju skaita pieaugums un pārapdzīvotība, ekoloģiskās problēmas, kari un migrantu izcelsmes valstīs valdošā nabadzība. Tuvākajā laikā gaidāms lielāks migrantu skaita pieaugums no Āfrikas valstīm, kam par pamatu ir augstā dzimstība šajā reģionā.

Eiropas Savienībā jau ilgstoši katru gadu iebrauc un paliek uz dzīvi apmēram 3 - 4 miljoni imigrantu, neskaitot pēdējos divos gados ieceļojušos bēgļus. Arī Latvijā ik gadu uz pastāvīgu dzīvi ieceļo 3 līdz 5 tūkstoši imigrantu, tomēr pie mums migrācijas saldo ir negatīvs. Tas esot raksturīgs ne tikai Latvijai, bet Baltijas valstīm kopumā, arī Polijai, Rumānijai un Bulgārijai. Iemesli ir zemā dzimstībā un iedzīvotāju izceļošana uz Rietumeiropas valstīm. Demogrāfs norāda, ka jau šobrīd ir jūtams darbaspēka trūkums, kas nākamajos gados kļūs aizvien izteiktāks, tāpēc risinājumi jāmeklē savlaicīgi, veidojot pārdomātu migrācijas politiku.

Apkopojot diskusiju, komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis ierosināja sarīkot Saeimas pavasara sesijā plašāku diskusiju vai konferenci par migrācijas aktuālajiem izaicinājumiem un valsts politiku šajā jautājumos.