Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija un Sabiedrības saliedētības ekspertu grupa 21. decembra sēdes laikā parakstīja rezolūciju par sabiedrības saliedētības politikas pilnveides modeļa pilnveidi. Kā uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, deputāti šo jautājumu ir aktualizējuši jau vairākkārt un ar ekspertu grupas gala ziņojumu tiek papildināts komisijas viedoklis, ka pārmaiņas integrācijas politikas modelī ir nepieciešamas.

Ekspertu grupas vadītāja Liesma Ose pauda viedokli, ka ar šo ziņojumu eksperti ir apgāzuši priekšstatu, ka integrācijas politika ir izgāzusies. Komisija un ekspertu grupa ir vienisprātis, ka sabiedrības saliedētības politikas uzlabošanai nepieciešams izveidot atsevišķu pārresoru iestāde, kura nodrošinātu visu integrācijas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu, mērķtiecīgu darbību un uzraudzību. Uz sabiedrības attīstības pētījumiem un aktuāliem datiem balstīta saliedētības politikas veidošana un plānošanas dokumentu izstrāde, koordinācija un stratēģiskā komunikācija būtu galvenie šīs iestādes uzdevumi.

Ar parakstīto rezolūciju tiek valdība Ministru prezidenta Māra Kučinska vadībā tiek aicināta veikt strukturālas reformas sabiedrības integrācijas politikas pārvaldībā un vienotas koordinācijas un uzraudzības nodrošināšanā.