Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Socioloģijas un kultūrizglītības asociāciju 25.janvārī rīkoja konkursu  „ Latvijas Kultūras kanons 21.gs.jaunietim ”, kurā piedalījās Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēni un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni.

 

 

25. janvārī notika konkursa fināls jeb konkursa otrā kārta, kurā piedalījās 16 labākās komandas no visiem Latvijas novadiem. Katrā komandā trīs cilvēki.

Konkursa finālā dalībnieki septiņās  minūtēs demonstrēja sagatavotās  prezentācijas, kuras rādīja ekspertu komisijai savus priekšstatus par Latvijas kultūras vērtībām, demonstrēja prasmes informēt par savām vērtībām citu valstu un  kultūru cilvēkus, prezentēja  idejas, kā kultūras sasniegumus pārvērst kultūras produktā ar augstu pievienoto vērtību.

Konkursa žūrijas sastāvā bija arī Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis. "Kultūras akadēmija bija noorganizējusi ļoti labu un veiksmīgu pasākumu. Vidusskolēniem tas bija gan izzinošs, gan radošs process. Varēja redzēt, ka viņi piedalījās ar patiesu ieinteresētību un degsmi. Esmu pārliecināts, ka jauno cilvēku interese par kultūru, par kultūras kanonu tikai padziļināsies. Interesanti, ka pēc konkursa mums turpinās sazināšanās sociālajos tīklos. Tas ir ļoti patiesas ieinteresētības rādītājs ",  sacīja I.Latkovskis.

Pirmo vietu konkursā ieguva Nautrēnu vidusskola, otro vietu Auces vidusskola un trešo vietu Madonas Valsts ģimnāzija. Visi dalībnieki saņēma Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas atzinības rakstus.