5.decembra sēdē komisijas deputāti iepazīsies ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Naturalizācijas parvaldes pētījumu par Latvijas pilsonības iegūšanas veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas nepilsoņu attieksmi pret pilsonības iegūšanu.

Pētījuma dati iegūti aptaujājot 1570 Latvijas nepilsoņu (vecumā no 18 līdz 89 gadiem), 752 Latvijas pilsonības pretendentus (vecumā no 17 līdz 82 gadiem) un 500 jaunos Latvijas nepilsoņus (vecumā no 16 līdz 82 gadiem).  Kā aptaujas metode izvēlēta respondentu anketēšana visos Latvijas reģionos.

Pētījums ir nepieciešams, lai atklātu iemeslus nemainīgajam naturalizācijas tempam, noskaidrotu, kāpēc Latvijas nepilsoņi nav motivēti iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā un kādi apstākļi kavē izdarīt šo izvēli.