24.oktobra sēdē Sabiedrības saliedētības komisija tiksies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai iepazītos ar Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmu un rīcības plānu, kā arī gūtu informāciju par Rīgas pašvaldības pieredzi integrācijas jautājumu risināšanā.

 2012.gada 25.septembrī ir apstiprināta Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programma 2012.–2017.gadam un Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas īstenošanas rīcības plāns 2012.–2014.gadam.

Sabiedrības integrācijas mērķis ir galvaspilsētā sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā tiek ievērotas demokrātiskas valsts vērtības un veidota noturīga piederības sajūta Rīgai, nodrošinot augstu sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmeni. Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programma un rīcības plāns balstās uz šādiem pamatprincipiem: līdzdalība, sadarbība, piederība, saliedētība.