Sabiedrības saliedētības komisijas 17.oktobra sēdes mērķis ir iepazīstināt deputātus ar informāciju par tiesībsarga biroja darbību jautājumos, kas skar sabiedrības saliedētību un uzklausīt tiesībsarga atzinumu par ES finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu romu integrācijai.

 Uz kosmisijas sēdi uzaicināts Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.