Ievērojot Rīgas domes pārstāvju lūgumu pārcelt uz kādu no nākamajām sēdēm Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas prezentāciju, ir mainīta 10.oktobra sēdes darba kārtība.

 

Mainītajā 10.oktobra sēdes darba kārtībā komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis sniegs plašāku pārskatu par Sabiedrības saliedētības komisijas darbības galvenajiem pamatuzdevumiem 2012. – 2013. gadā, tajā skaitā, norādot uz jau paveikto Saeimas rudens sesijas laikā.

 

Saeimas rudens sesijā I. Latkovskis kā Sabiedrības saliedētības komisijas galvenos virzienus nosauca: a) Kultūras kanonu kā sabiedrības saliedētības instrumentu, b) Naturalizācijas procesa pilnveidošanu, c) Saiknes ar diasporu stiprināšanu, d) Otrā pasaules kara veterānu jautājumu vēsturisko atmiņu konfrontācijas mazināšanas kontekstā.