Šodien sēdē Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda direktore, komisijas deputātus iepazīstināja ar fonda darbību – pagājušajā gadā mainīto struktūru, kā arī ar fonda administrētajām programmām.

 

Sēdē piedalījās arī Rafi Haradžanjans, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs, un Normunds Rudēvičs, Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības priekšsēdētājs, Starptautiskās Romu savienības viceprezidents. Mazākumtautību pārstāvji izteica rosinājumu Sabiedrības integrācijas fonda padomē iekļaut arī mazākumtautību biedrību pārstāvi. A. Bauere uzskata, ka padomes sastāvā vajadzētu būt  mazākumtautību biedrību pārstāvim, taču minēja, ka pēdējā konkursā nebija pieteikusies neviena organizācija.

 

Saeimas deputāti un abu organizāciju pārstāvji pauda viedokli, ka padomes sastāvu vajadzētu veidot tā, lai būtu ietverti visu jomu organizāciju pārstāvji, nevis tikai sešu organizāciju pārstāvji. Komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis aicināja abas asociācijas nākt klajā ar saviem ierosinājumiem likumdošanas pilnveidei.

 

Kā norādīja A. Bauere, Sabiedrības integrācijas fonds pašlaik administrē Eiropas Sociālā fonda programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, Latvijas un Šveices sadarbības programmu “NVO fonds”, valsts budžeta programmu “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”.