Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Foto: Jānis Cauņa

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti 10. maija sēdē apmeklēja Žaņa Lipkes memoriālu. Otrā pasaules kara laikā Lipke izveidoja bunkuru, kurā slēpa no ebreju geto izglābtos cilvēkus. Savas pašaizliedzīgās rīcības dēļ Žanis Lipke izglāba aptuveni 50-60 cilvēku.

Kā norāda muzeja vadītāja Lolita Tomsone, memoriāla uzdevums ir būt ne tikai par vietu, kur sastingušas atmiņas par viena cilvēka paveikto, bet arī par vietu, kur runāt par atšķirīgām kultūrām, aizspriedumiem, fobijām, uzrunājot arī gados jaunus cilvēkus. Profesors Deniss Hanovs skaidro, ka nereti tieši atmiņas var radīt aizspriedumus, taču Žaņa Lipkes memoriāls ir kā tilts, kur satikas dažādas kultūras. Hanovs norāda, ka tieši kultūras saturam ir ļoti būtiska ietekme uz sabiedrību un tajā valdošajiem stereotipiem, tādēļ ir jādiskutē par starpetniskiem aizspriedumiem, kuri šķeļ sabiedrību. Kultūras kā dārza metafora precīzi skaidro arī aizspriedumus sabiedrībā - tas nozīmē kaut kā izslēgšanu un norobežošanu, kaut ko atzīstot par nederīgu. Taču lūkojoties pāri šīm robežām vienmēr ir iespēja paplašināt redzesloku un iegūt vairāk. Tādēļ tiek uzsvērta Lipkes memoriāla nozīme sabiedrības saliedēšanas un tolerances veidošanā.

Foto: Jānis Cauņa

10. maija sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti tiksies ar muzeja "Žaņa Lipkes memoriāls" pārstāvjiem Lolitu Tomsoni un Denisu Hanovu, lai runātu par starpnacionāliem aizspriedumiem un to pārvarēšanas pieredzi.

Komisijas sēde sāksies plkst. 12.00 un norisināsies muzeja "Žaņa Lipkes memoriāls" telpās, Mazajā Balasta dambī 8, Rīgā.

Foto: Ernests Dinka

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas 27. aprīļa sēdē svinīgu zvērestu par uzticību Latvijas Republikai deva pasaules slavenais baletdejotājs Mihails Barišņikovs. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un uzklausot pilsonības pretendentu, komisija vienbalsīgi atbalstīja Mihaila Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

Komisija ir lūgusi grozīt 27. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtību, iekļaujot izskatīšanai lēmuma projektu par Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem.

2016. gada 22. decembrī Pilsonības komisijai kā atbildīgajai komisija tika nodots 12 deputātu iesniegtais priekšlikums par Mihaila Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Šo lēmuma projektu atbalsta visu sešu parlamentā pārstāvēto frakciju deputāti.

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, atklājot globālās migrācijas semināru, norāda, ka vārda migrācija nozīme pēdējo gadu laikā ir sašaurināta tikai uz patvēruma meklētājiem un pārvietojamo personu kvotām. Tādēļ semināra par globālajām migrācijas tendencēm uzdevums ir atbrīvot ideoloģiskus un politiskus rāmjus, lai virzītos uz proaktīvu un pragmatisku politikas veidošanu.

Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājs Ilmārs Mežs, skaidrojot demogrāfijas rādītājus, norāda, ka iedzīvotāju skaits nav izšķirīgais rādītājs, bet gan to struktūra. Latvijas gadījumā tiek norādīts uz lielo senioru īpatsvaru pretstatā darbspējas vecumā esošajiem iedzīvotājiem. Signāli liecina, ka sāk trūkt kvalificēts darbaspēks un šī tendence turpmāko gadu laikā tikai palielināsies. Tāpat jādomā par to, kā iedzīvotājus no lauku reģioniem nogādāt uz attīstības centriem, kuros darba iespējas ir plašākas. Dati liecina, ka darbspējīgo iedzīvotāju iztrūkums ik gadu varētu būt aptuveni 10 000. Līdz ar to, risinājumi ir divi – pietiekošā skaitā jārada savi iedzīvotāji, kā arī jāpieņem imigrantu pieaugošais skaits. Runājot par imigrantu skaitu, Mežs pauž viedokli, ka bez Eiropas pārvietošanas programmā esošajiem patvēruma meklētājiem Latvijā ik gadu ierodas vairāki tūkstoši ārzemnieku, kuri sekmīgi integrējas sabiedrībā, apgūstot valodu un uzsākot darba gaitas vai studijas. Līdz ar to, sabiedrības attieksme ir viens no atslēgas vārdiem, jo imigrantu plūsma palielināsies.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv