Lai noskaidrotu, ar kādām grūtībām saskaras Latvijā ilgstoši dzīvojošie ārvalstu pilsoņi, lai pilnvērtīgi iekļautos latviešu vidē un Latvijas kultūrvidē komisija  12.decembra sēdē uzklausīja Latvijā dzīvojoša Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsoņa, Šrilankas pilsoņa, kā arī Vācijas pilsoņa pieredzi, dzīvojot Latvijā.

12.decembrī komisijas deputāti spriedīs par Latvijā ilgstoši dzīvojošu ārzemnieku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un kultūrvidē. Deputāti  iepazīsies ar citu valstu pilsoņu pieredzi jautājumā par to – Vai viegli Latvijā būt ārzemniekam?

Edgars  Skreija, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība

Uzskata, ka jautājums ir politizēts un tas būtu jāskata pārrunu ceļā. Likumprojektu vajadzētu attiecināt tikai uz Latvijas pilsoņiem līdz 17.07.1940. Jautājums kopumā jāskata no Latvijas valsts interesēm.

Lai noskaidrotu Latvijas nepilsoņu attieksmi pret Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā un faktorus, kas veicina vai kavē izvēli kļūt par Latvijas pilsoņiem, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija iepazinās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pētījumu par Latvijas pilsonības iegūšanas veicinošajiem un kavējošiem faktoriem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv