Piektdien, 8. februārī Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis viesojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai ar bibliotēkas darbiniekiem pārrunātu Kultūras kanona atjaunināšanas jautājumus.

Sarunas temats bija – kā Kultūras kanonu padarīt par vienkāršu, saprotamu un pielietojamu kultūras un izglītības politikas instrumentu. LNB darbinieki jau vairākus gadus uztur ceļojošo izstādi „Latvijas Kultūras kanons: literatūra”. Patlaban izstāde ir apskatāma Ventspilī, pēc tam tā ceļos uz Aglonu.

Trešdien, 13. februārī Kultūras ministrijas pārstāvji komisijā prezentēs Latvijas Kultūras kanona atjaunošanas koncepciju.

Sabiedrības Saliedētības komisija 6.februāra sēdē izskatījusi vairākus organizatoriskus jautājumus.

Jau iepriekš komisijas deputāti vienojās atbalstīt diasporas konferences organizēšanu Saeimā. Šodien komisija nolēma vērsties Saeimas Prezidijā, lai ieskicētu precīzu diasporas konferences datumu un risinātu citus organizatoriskus jautājumus. Piemēram, par Saeimas telpu izmantošanu.

Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis informēja deputātus par nacionālās identitātes terminoloģijas semināru, kas varētu notikt 22.martā. Semināra galvenais mērķis ir veicināt deputātu, žurnālistu un sabiedrības izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem.

 

 

Komisijas deputāti 2012.gada vasarā apmeklēja Rīgas S.Žoltoka vidusskolu, kurā tika uzsākts integrācijas mēģinājums, apvienojot vienā klasē gan latviešu, gan krievu bērnus. Lai pārliecinātos par integrācijas sekmīgu norisi deputāti vienojās par izbraukuma sēdes organizēšanu martā.

Komisijas deputāi šodien vienojās arī par komisijas sēžu laika maiņu. Sākot ar martu komisijas sēdes sāksies ātrāk- plkst.12:00.

 

Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti šodien sēdē iepazinās ar plānotajiem pasākumiem diasporas atbalstam. Deputāti uzklausīja Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktora p.i. Anitas Kleinbergas informāciju par pasākumiem, kas paredzēti ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu atbalstam 2013.gadā.

Šogad vasarā tiek plānota trešā diasporas latviešu konference. Tas ir nozīmīgs pasākums, par kuru liela interese ir diasporas organizāciju pārstāvjiem. Provizoriski konference varētu notikt šī gada 1.jūlijā un tās norises laiks ir pakārtots Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumam, kurš notiks 2. – 3.jūlijā un vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Anita Kleinberga aicināja apsvērt iespēju konferenci organizēt Saeimas namā, kas būtu labs simbolisks žests diasporas pārstāvjiem. Komisijas deputāti kopumā atbalstīja šo ierosinājumu, tik atzīstot, ka šādu jautājumu izlemšana nav komisijas, bet gan Saeimas Prezidija kompetencē.

30.janvārī komisijas deputāti sēdē apspriedīs 2013.gada vasarā plānoto latviešu diasporas konferenci un runās arī par citiem pasākumiem, kas saistīti ar saiknes stiprināšanu ar tautiešiem ārzemēs.

Diasporas jautājums un saiknes stiprināšana ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no četriem Sabiedrības saliedētības komisijas darbības pamatvirzieniem. Komisijas deputāti jau 2012.gada oktobrī iepazinās ar galvenajām problēmām diasporas jautājumā, kā arī konsultējās ar ekspertiem par iespējamajiem risinājumiem un secināja, ka galvenais uzsvars disaporas jautājumā ir ilgtspējīga jautājumu koordinācija un sadarbība starp atbildīgajām institūcijām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv