Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Komisijas deputāti 19.decembra sēdē iepazinās ar Nacionālā integrācijas centra darbību.

Naconālais integrācijas centrs ir trešo valstu valstspiederīgo integrāciju atbalstošs un veicinošs projekts, kas kalpo kā  galvenais kontaktpunkts imigrantiem un kā centrālā koordinējošā institūcija integrācijas procesā iesaistītajām pusēm.

Lai noskaidrotu, ar kādām grūtībām saskaras Latvijā ilgstoši dzīvojošie ārvalstu pilsoņi, lai pilnvērtīgi iekļautos latviešu vidē un Latvijas kultūrvidē komisija  12.decembra sēdē uzklausīja Latvijā dzīvojoša Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsoņa, Šrilankas pilsoņa, kā arī Vācijas pilsoņa pieredzi, dzīvojot Latvijā.

12.decembrī komisijas deputāti spriedīs par Latvijā ilgstoši dzīvojošu ārzemnieku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un kultūrvidē. Deputāti  iepazīsies ar citu valstu pilsoņu pieredzi jautājumā par to – Vai viegli Latvijā būt ārzemniekam?

Edgars  Skreija, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība

Uzskata, ka jautājums ir politizēts un tas būtu jāskata pārrunu ceļā. Likumprojektu vajadzētu attiecināt tikai uz Latvijas pilsoņiem līdz 17.07.1940. Jautājums kopumā jāskata no Latvijas valsts interesēm.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv