Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

25. janvāra sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti tiksies ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītāju Ilmāru Mežu. Plānota diskusija par migrācijas globālajām tendencēm un to ietekmi uz Latviju.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 25.janvārī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

 

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija

Pilsonības komisijas sēdē Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra vadošā pētniece Inta Mieriņa norāda uz tendenci, ka no Latvijas emigrē izglītoti un profesionāli speciālisti, tādēļ jāapzinās diasporas potenciāls inovāciju un arī eksporta jomā.

Citu valstu pieredze rāda, ka diasporas politikas veidošanā pastāv dažāda pieeja. Ir valstis, kuras fokusējas uz ciešu saišu uzturēšanu ar diasporu un remigrācija ir tikai kā papildus ieguvums, savukārt citi koncentrējas uz atbalsta pasākumiem tieši remigrācijas veicināšanā. Tā piemēram, Igaunijā materiālais atbalsts tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem diasporas un remigrācijas politikas pamatprincipiem. Pētnieki norāda, ka Latvijas gadījumā primārais ir saiknes uzturēšana ar diasporu, nodrošinot valodas un kultūras apguvi. Tāpat nevajadzētu īpaši segmentēt iedzīvotāju grupas, kuru remigrāciju veicināt. Drīzāk jārada sadarbības iespējas uzņēmējdarbībā un citās jomās.

Pētījumā tiek izvirzīts ieteikums definēt vienu ministriju, kas koordinētu sadarbību ar diasporu. Tas veicinātu arī ekonomisko sadarbību. Līdztekus tam jārūpējas par valodas apguves nodrošināšanu diasporā, kā arī informācijas un konsultāciju nodrošināšanu tiem, kuri vēlas atgriezties.

Komisija turpina darbu pie sabiedrības saliedētības un integrācijas pamatprincipu izstrādes, kur viens no aspektiem ir arī diasporas politika. Kā norāda priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, komisijai jāsniedz savs redzējums un jāizvirza virsuzdevumi diasporas politika uzlabošanā.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uz 18. janvāra sēdi aicinājusi Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra vadošo pētnieci Intu Mieriņu. Sēdes laikā tiks skatīti citu valstu piemēri diasporas politikas jomā, lai izvērtētu iespēju uzlabot Latvijas diasporas politiku.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 18.janvārī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

 

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 11. janvāra sēdē uzsāks darbu ziemas sesija un izvirzīs galvenās prioritātes darba kārtībā. Provizoriskais plāns paredz, ka ziemas sesijas laikā tiks skatīti jautājumi, kas skar diasporu, mazākumtautības, kā arī trešo valstu piederīgos. Plānots skatīt arī migrācijas globālās tendences un to ietekmi uz Latviju.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 11.janvārī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv