ddd Drukāt

Šodien, 11. maijā, komisija uzklausīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) informāciju par nepilsoņa statusa zaudēšanu, iegūstot citas valsts pilsonību. Pēc Fizisko personu reģistra datiem uz 2022. gada 1. janvāri Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības ir sekojošs - 1 748 550 Latvijas pilsoņi jeb 86% no kopējā iedzīvotāju skaita, 195 159 Latvijas nepilsoņi (9%) un 98 735 ārzemnieki (5%). Visvairāk nepilsoņu ir vecuma grupā virs 65 gadu vecuma, ap 40 %.

Kopš 1995. gada, kad šis statuss tika ieviests, nepilsoņu skaits ir samazinājies no 730 000 līdz 195 000. Sākotnēji nepilsoņa statuss tika zaudēts, šīm personām iegūstot Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. Tāpat daļa no nepilsoņiem no šī statusa atteicās pēc citu valstu, pārsvarā Krievijas Federācijas, pilsonības iegūšanas.

Nepilsoņa statusu arī var atņemt, ja iegūstot citas valsts pilsonību, par to netiek paziņots PMLP. Pagājušajā gadā nepilsoņa statuss tika atņemts 75 personām.

Komisija sēdē arī uzklausīja Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju par Krievijas Federācijas pensiju izmaksu Latvijas iedzīvotājiem. Kopumā šobrīd Krievijas piešķirtās pensijas Latvijā saņem ap 26 000 iedzīvotāju, pārsvarā šeit pastāvīgi dzīvojošo Krievijas federācijas pilsoņu. Latvijā Krievijas pensijas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras starpniecību saņem 11 tūkstoši senioru. Pārējiem 16 tūkstošiem pensijas tiek pārskaitītas tieši un ministrijas rīcībā nav informācijas, kā Krievijai noteiktās sankcijas varētu ietekmēt to izmaksu. Pašlaik gan neesot nekādu indikāciju, ka Krievija varētu pārtraukt pensiju izmaksāšanu, bet, ja šāda situācija veidosies, Ministru kabinets varētu lemt par šo iedzīvotāju sociālās aizsardzības nodrošināšanu.