ddd Drukāt

Šodien, 17. februārī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija turpināja izskatīt jau pagājušā gada nogalē uzsākto jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu par patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju.

Komisija uzklausīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informāciju par Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā izstrādi un tajā iekļautajiem galvenajiem rīcības virzieniem.

Kā redzams, Labklājības ministrijai ar padotības iestādēm ir visvairāk veicamo pasākumu rīcības plāna ieviešanā un šo personu sociālekonomiskajā iekļaušanā, bet ministrijas izveidotā darba grupa sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas nodrošināšanai nav sasaukta jau pusotru gadu. Pēc nevalstisko organizāciju un arī vairāku ministriju ieteikuma patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju turpmāk varētu nodot Sabiedrības integrācijas fonda kompetencē. Šodienas sēdē to atbalstīja visu klātesošo valsts institūciju pārstāvji un arī to nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuras nodarbojas ar atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem.

Komisija arī uzklausīja Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktores Zaigas Pūces viedokli par iespēju fondam uzņemties šo funkciju. SIF ieskatā būtu lietderīgi veidot vienas pieturas aģentūru šo jautājumu risināšanai, jo tam ir vairāki ieguvumi.

Z. Pūce arī atzina, ka funkcijas deleģēšanai SIF būtu nepieciešams konceptuālais ziņojums, kuru sagatavotu par jomu atbildīgā institūcija, kā arī atbilstošs un prognozējams finansējums.
Komisija nolēma vērsties Ministru kabinetā ar aicinājumu noteikt atbildīgo institūciju par kolektīvā ziņojuma sagatavošanu, kā arī izvērtēt pārējos jautājumus, kas saistīti ar patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas nodošanu Sabiedrības integrācijas fonda kompetencē.