Šodien, 13. janvārī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija turpināja izskatīt pagājušā gada izskaņā iesākto jautājumu par patvēruma meklētāju sociālekonomiskās iekļaušanās uzlabošanu. Toreiz komisijas locekļu vairākums un klātesošie NVO un atbildīgo institūciju pārstāvji kopumā uzskatīja par atbalstāmu PMLP jau sagatavoto iniciatīvu ļaut patvēruma meklētājiem sākt strādāt 3 mēnešus pēc patvēruma pieprasīšanas. Tika arī nolemts, ka komisija varētu paātrināt šī jautājuma nonākšanu Saeimas dienaskārtībā, šādu priekšlikumu virzot kā komisijas izstrādātu likumprojektu.

Tika sagatavots likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā”, kurā piedāvāts piešķirt tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem ārzemniekam, kurš Latvijā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, ja lēmums par statusa piešķiršanu vai noraidīšanu nav pieņemts trīs mēnešu laikā un tas nav noticis viņa vainas dēļ. Tas sekmētu patvēruma meklētāju nodarbinātību un viņu profesionālo prasmju un kvalifikācijas saglabāšanu, uzlabotu labklājību un veicinātu integrāciju un sociālekonomisko iekļaušanos.

Likumprojekta anotācija arī tika norādīts, ka patvēruma meklētāji, kuri uzturas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”, saņem dienas naudu 3,00 euro apmērā, lai viņi varētu iegādāties pārtiku un higiēnas preces, segt sabiedriskā transporta un citus nepieciešamos izdevumus. Patvēruma meklētāji visbiežāk ir bez cita finansiāla nodrošinājuma un iztikt ar pašreizējo 3,00 euro ir problemātiski, tāpēc būtu atbalstāms, ka viņi, kamēr gaida lēmuma pieņemšanu par statusa piešķiršanu, iespēju robežās varētu būt nodarbināti. Likumprojekta izstrādi paātrināja arī tas, ka, pēdējā laikā, ņemot vērā politiskos notikumus Baltkrievijā, ir strauji pieaudzis cilvēku skaits no šīs valsts, kuri meklē patvērumu Latvijā un kuru prasmēm varētu būt pieprasījums darba tirgū.

Piedāvātais grozījums patvēruma meklētājiem pieļautu tiesības uz nodarbinātību uz īsu laika posmu, kamēr notiek lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšana. Jāņem vērā arī, ka, saņemot bēgļa vai alternatīvo statusu, šīm personām automātiski rodas tiesības uz nodarbinātību, bet, noraidot šāda statusa piešķiršanu, personām Latvija ir jāatstāj Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

Sēdē, diskutējot par atbalstu likumprojektam, deputātu domas dalījās, bija gan ierosinājumi to atbalstīt, gan atstāt spēkā esošo regulējumu, kas paredz iespēju patvēruma meklētājiem uzsākt darba attiecības, ja lēmums par statusa piešķiršanu vai noraidīšanu nav pieņemts sešu mēnešu laikā. Balsojot, komisija neatbalstīja likumprojekta “Grozījums Imigrācijas likumā” tālāku virzību.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv